مدیران سابق منطقه

 

آقای کرد

جناب آقای حسین کرد

 

بهمن خسروزاده-950420

جناب آقای بهمن خسروزاده

 محمد فرازمند-950420

جناب آقای محمد فرازمند

 

-950420

جناب آقای سلیمان ملکان

 

 

 

 

 

 

 

مرحوم جناب آقای حسین عابدین زاده 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای حسین افتخاری

 

 

 آقای احمدی نژاد

جناب آقای اسدالله احمدی نژاد

   

 تماس با ما:

اصفهان -  خیابان چهارباغ بالا - بعد از چهار راه نظر - جنب پمپ بنزین -
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 
صندوق پستی : 814654137
کد پستی : 8173767455
تلفن روابط عمومی : 36272677-031
تلفن مرکز مخابرات : 5-36247001-031
سامانه پیام کوتاه : 3000286968

شماره نمابر : 36244427-031

سامانه پیامگیر : 36244619-031