مدیر منطقه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حسین صادقیان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان
تلفن : 031-36243581
ایمیل :