حسین صادقیان

حسین

صادقیان

۱ اَمرداد ۱۳۹۹

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان

031-36243581

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس علوم اقتصادی

سوابق شغلی: رئیس ناحیه مرکزی اصفهان، رئیس تأسیسات و عملیات گاز مایع

اصفهان، مدیر منطقه چهار محال و بختیاری، مدیر منطقه اراک، معاون فنی عملیاتی 

منطقه اصفهان

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ اَمرداد ۱۳۹۹