نفت گاز

ساختار :

این سوخت از فرآورده ­های میان تقطیر پالایشگاه می­ باشد که دامنه تقطیری از ۱۵۰ تا ۳۸۵ درجه سلسیوس را در بر می­­ گیرد . این فرآورده به گونه ­ای مورد تصفیه شیمیائی و فیزیکی قرار می­ گیرد که ترکیبات هیدروکربنی متشکله ، دارای عملکرد مناسبی در مشعل­­ ها و موتورهای احتراق داخلی است . رنگ طبیعی این فرآورده زرد کهربایی است .

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Astm  D۸۶

------

------

Distillation

"

report

%VOL

Recovered @ ۱۵۰°c

"

report

%VOL

Recovered @ ۳۰۰°c

"

۹۰

%VOL

Recovered @ ۳۵۷°c(min)

"

۳۸۵

° C

F.B.P. (max)

Astm  D۱۲۹۸

۸۲۰-۸۶۰

Kg/m۳

Density @ ۱۵°C

Astm  D۱۵۰۰

۳

------

Color (max)

Astm  D۱۳۰

۱a

------

Corrosion ۳hr @۱۰۰°C

Astm  D۹۳

*

° C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۱

wt%

Sulphur Total (max)

Astm  D۴۴۵

۲,۰-۵.۵

c.st

Viscosity kinematic @۳۷,۸°C

Astm  D۲۵۰۰

۲,۰* *

° C

Cloud point (max)

Astm  D۹۷

* *

° C

Pour point (max)

Astm  D۱۸۹

۰,۱

wt%

Carbon residue on ۱۰% Bottoms(max)

Astm  D۴۸۲

۰,۰۱

wt%

Ash (max)

Astm  D۲۷۰۹

۰,۰۵

%vol

Water & sediment (max)

Astm  D۹۷۶

۵۰

------

Cetane index (min)

 

*با توجه به فصل مصرف ، بین ۵۱ تا ۵۴ درجه سانتی گراد متغیر است.

**نقطه ابری شدن ونقطه ریزش از اول فروردین تا آخر شهریور ماکزیمم بترتیب c ° ۴ و c ° صفر

کاربرد:

به عنوان سوخت در موتورهای درون سوز دیزلی وبه عنوان سوخت در انواع مشعل­های خانگی و صنعتی