حلال های 400 و 409 (آروماتیک بالا)

بخش اعظم حلال ۴۰۹، از هیدروکربن­های آروماتیک (بیش از ۷۵ درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشکیل شده است. حلال ۴۰۰ با دارا بودن حداقل ۳۰ درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن­های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز است.

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

-

۴۰۹

۴۰۰

-

Kind of solvent

Astm  D۱۲۹۸

report

report

kg/m۳

Density @ ۱۵°C

Astm  D۸۶

۱۰۶-۱۲۳

۴۵-۱۵۰

°C

Distillation range

Astm  D۱۵۶

۲۵

۲۵

-

Color, saybolt (min)

Astm  D۱۳۰

۱a

۱a

-

Copper strip, ۳hrs@۱۰۰°c

Astm  D۴۹۵۲

Neg

Neg

-

Doctor test

Astm  D۱۲۶۶

۰,۰۵

۰,۰۱

%wt

SulphurTotal (max)

Astm  D۱۳۱۹

۷۵

۳۰

%vol

Aromatic content (min)

 

کاربرد

  • به عنوان رقیق کننده در لاک الکل­ها، رنگ­ها، جلا دهنده­ها و مرکب چاپ
  • به عنوان رقیق کننده در ساخت چسب­ها
  • به عنوان ماده متشکله تینر