حلال های 404 و 406 و 410

حلال هائی هستند، متشکل از هیدروکربن­های پارافینی و سیکلو پارافینی با تعداد کربن C۵-C۸

 

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

-

۴۱۰

۴۰۶

۴۰۴

-

Kind of solvent

Astm  D۸۶

۵۵-۱۱۳

۶۲-۸۰

۶۰-۱۴۳

°C

Distillation range

Astm  D۱۲۹۸

report

report

report

Kg/m۳

Density@ ۱۵°C

Astm  D۱۵۶

۲۵

۲۵

۲۵

-

Color, saybolt (min)

Astm  D۱۳۰

۱a

۱a

۱a


Copper strip ۳hrs@۵۰°c

Astm  D۴۹۵۲

Neg.

Neg.

Neg.

-

Doctor test

Astm  D۱۲۶۶

۰,۰۵

۰,۰۵

۰,۰۵

%wt

SulphurTotal (max)

Astm  D۱۳۱۹

report

۷(max)

report

%vol

Aromatic content

 

کاربرد

  • به عنوان رقیق ­کننده در لاک الکل­ها، رنگ­­ها، جلا دهنده­ها و مرکب چاپ
  • به عنوان یکی از مواد متشکله تایر، حلال لاستیک و رزین، چسب­ها و چسب­های نواری
  • به عنوان حلال در صنایع شیمیائی، آرایشی و غذائی