بنزین موتور معمولی بدون سرب

 ساختار :

بنزین موتور ، عمدتا" مخلوطی از هیدروکربن ­های سبک مایع (C۵ –C۱۰ ) است که دامنه تقطیری از ۳۸ تا ۲۱۵ درجه سلسیوس را در بر می­ گیرد . در

ساخت بنزین موتور ، برش­ های مختلف نفتی به اضافه مواد اکسیژنه، به منظور بالابردن کیفیت(از جمله آرام سوزی) و همچنین شاخص رنگ به کار می­ رود . امروزه به دلیل آلودگی­ های زیست محیطی از سرب در این فرآورده به عنوان بالا برنده عدد اکتان استفاده نمی­ شود .

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Astm  D۱۲۹۸

report

Kg/m۳

Density @ ۱۵°c

Astm  D۸۶

------

------

Distillation

"

۶۵

° C

۱۰% Evaporated(max) @

"

۱۱۵

° C

۵۰% Evaporated(max) @

"

۱۸۰

° C

۹۰% Evaporated(max) @

"

۲۱۵

° C

F.B.P (MAX)

"

۲,۰

% vol

Residue(max)

"

report

% vol

Loss(max)

Astm  D۳۲۳

*

kpa

Vapor Pressure ،Reid @۳۷,۸°c

Astm  D۱۲۶۶

۰,۱

wt%

Sulphur Total(max)

Astm  D۵۲۵

۴۸۰

minute

Induction period @۱۰۰°c

Astm  D۳۳۴۱

۰,۰۱۳

g/Lit

Metallic lead(max)

Astm  D۲۶۹۹

۸۷

-

Octane number (Research)(min)

Astm  D۳۲۲۷

۵

ppm

Mercaptan content(max)

Astm  D۱۳۰

۱a

------

Corrosion ۳hr @ ۵۰°C

Astm  D۳۸۱

۴

mg/۱۰۰ml

Gum content(air jet)(max)

------

۲,۷

wt%

Oxygen (max)

IP۱۷

red

------

Color

* با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین ۵۵ تا ۶۹ kpa متغیر است.

کاربرد:

به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز