نفت سفید

  ساختار :

این سوخت از فرآورده­ های میان تقطیر پالایشگاه می­ باشد که از هیدروکربورهای متوسط (C۱۰ - C۱۶ ) تشکیل گردیده و دامنه تقطیری از ۱۵۰ تا ۲۷۵درجه سلسیوس را در بر می­ گیرد . رنگ طبیعی این فرآورده بی رنگ بوده و با توجه به تصفیه­ های ویژه­ ای که بر روی آن انجام می­ گیرد ، فاقد هر گونه بوی تند و نامطبوع می­ باشد .

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

 

Astm  D۸۶

------

------

Distillation

 

"

۵۰

%vol

Recovered @ ۱۸۵°c (max)

 

"

۲۰

%vol

Recovered @ ۲۰۰°c (min)

 

"

۹۰

%vol

Recovered @ ۲۱۰°c (max)

 

"

۹۵

%vol

Recovered @ ۲۳۵°c (max)

 

"

۲۷۵

° C

F.B.P(max)

 

"

۲,۰

%vol

Residue (max)

 

"

۱,۵

%vol

Loss (max)

 

Astm  D۱۳۰

۱a

------

Corrosion ۳hr @ ۱۰۰°C

Astm  D۱۲۹۸

۸۲۰

Kg/m۳

Density @ ۱۵°c (max)

Astm  D۱۵۶

۲۵

------

Color (min)

------

merchantable

------

Odor

Astm  D۹۳

*

° C

Flash point (min)

IP ۵۷

۲۵

mm

Smoke point  (min)

Astm  D۱۲۶۶

۰,۱۵

wt%

SulphurTotal  (max)

Astm  D۳۲۲۷

۰,۰۰۱۰

wt%

Mercaptan sulphur (max)

*با توجه به فصل مصرف، نقطه اشتعال آن بین ۳۸ تا ۴۳ درجه سانتیگراد متغیر است.

کاربرد:

به عنوان سوخت در لوازم نفت سوز خانگی و صنعتی و همچنین در چراغ های روشنائی