انبار آبنیل

انبار نفت آبنیل

انبار نفت آبنیل در کنار روستای علیشاهدان از توابع شهرستان پیربکران و در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است . این انبار دارای سه دستگاه مخزن سقف ثابت به ظرفیت مجموعا 13000000 لیتر جهت ذخیره سازی نفت کوره ارسال شده توسط خط لوله از انبار شهید منتظری می باشد و بطور متوسط بوسیله 56 بازوی بارگیری که توانایی بارگیری بین 38 تا 40 دستگاه مخزن دار راه آهن ر در یک سیکل بارگیری دارا هستند ، بارگیری کرده و روزانه تقریبا با بارگیری 70 دستگاه مخزن دار 4000000 تا 4200000 لیتر نفت کوره به مقاصد از پیش تعیین شده ارسال می دارد .