انبار کاشان

انبار نفت کاشان

انبار نفت ناحیه کاشان به وسعت 25000 متر مربع دارای یک باب انبار مظروف به وسعت 700 متر مربع که دو مخزن بنزین موتور به ظرفیت 3700000 لیتر ، یک مخزن نفت سفید به ظرفیت 5400000 لیتر ، 4 مخزن نفتگاز به ظرفیت 6800000 لیتر ، شش بازوی بارگیری و یک مخزن آب به ظرفیت 5400000 لیتر می باشد .


 تماس با ما:

اصفهان -  خیابان چهارباغ بالا - بعد از چهار راه نظر - جنب پمپ بنزین -
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 
صندوق پستی : 814654137
کد پستی : 8173767455
تلفن روابط عمومی : 36272677-031
تلفن مرکز مخابرات : 5-36247001-031
سامانه پیام کوتاه : 3000286968

شماره نمابر : 36244427-031

سامانه پیامگیر : 36244619-031