ناحیه مبارکه

رئیس ناحیه مبارکه:

منصور پور محمدی

تلفن مستقیم :

52467007

فکس :

52467008

رئیس ناحیه مبارکه-950414  ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

مبارکه

ایرانپور

031-52420165

شهر مبارکه بلوارنیکبخت

مبارکه

جایگاه ترابران صنعت

031-52464070

کیلومتر 4 جاده مبارکه - طالخونچه جنب پایانه حمل و نقل کالا

مبارکه

جایگاه CNG ترمینال شهرداری

031-52462003

شهرمبارکه جنب ترمینال مسافربری

مبارکه

جایگاه CNG دیزیچه شهرداری

031-52452657

شهر دیزیچه انتهای  بلوارامام خمینی

مبارکه

جایگاه محمدرسول الله دیزیچه

031-52457560

شهر دیزیچه بلوارامام خمینی

مبارکه

رسالت کرکوند

031-52512800

جاده مبارکه زرین شهر 2کیلومتری کرکوند

مبارکه

جایگاه زیباشهر

031-52545571

مبارکه- روستای زودان

مبارکه

جایگاه مجلسی

031-52473210

مبارکه زیباشهر بلوارامام ابتدای جاده بارچان

مبارکه

جایگاه صادق طالخونچه

031-5253470

جاده مبارکه بروجن ورودی شهرمجلسی

مبارکه

علی ابن موسی الرضا(ع)

031-52462037

جاده مبارکه-طالخونچه-ورودی شهرطالخونچه

مبارکه

جایگاه CNG فتح المبین شهرداری

031-52465370

کیلومتر2جاده مبارکه اصفهان

مبارکه

جایگاه مجتمع خدمات رفاهی رز آبی

031-52580976

شهرمبارکه خیابان بسیج - نصیر آباد روبروی اداره گاز


 تماس با ما:

اصفهان -  خیابان چهارباغ بالا - بعد از چهار راه نظر - جنب پمپ بنزین -
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 
صندوق پستی : 814654137
کد پستی : 8173767455
تلفن روابط عمومی : 36272677-031
تلفن مرکز مخابرات : 5-36247001-031
سامانه پیام کوتاه : 3000286968

شماره نمابر : 36244427-031

سامانه پیامگیر : 36244619-031