ناحیه شاهین شهر

آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

ناحیه شاهین شهر :

شاهین شهر -

خ عطار- بین فرعی 9 و 10- پلاک 63

رئیس ناحیه شاهین شهر :

ناصرالدین سپهری

تلفن مستقیم :

031-45292600

فکس :

031-45258255

  

 

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

شاهین شهر

جایگاه شهید آقابابائی

-

اول شهرکمشچه - بلوار نبی اکرم

شاهین شهر

جایگاه آقاجانی

031-54349097

شهر بادرود -  کیلومتر یک جاده بادرود / کاشان

شاهین شهر

جایگاه CNG اتوبوسرانی

-

شاهین شهر

شاهین شهر

جایگاه ادهم دستگرد

031-45405377

دستگرد برخوار -  فلکه امام خمینی

شاهین شهر

جایگاه CNG اریسمان

-

اریسمان بادرود

شاهین شهر

جایگاه CNG بادرود

-

بادرود

شاهین شهر

جایگاه CNG تاکسیرانی

-

شاهین شهر

شاهین شهر

جایگاه ثامن الحجج

031-45467020

اول جاده خورزوق - اصفهان

شاهین شهر

جایگاه CNG حبیب اباد

-

جبیب اباد

شاهین شهر

جایگاه حسینی

031-45254500

شاهین شهر - بلوار طالقانی - روبروی سایت

شاهین شهر

جایگاه CNG خورزوق

-

خورزوق

شاهین شهر

جایگاه CNG دستگرد

-

دستگرد-بلوار شهید بهشتی

شاهین شهر

جایگاه رفیعی

031-45825420

دولت آباد - بلوار معلم - ابتدای جاده حبیب آباد

شاهین شهر

جایگاه CNG سجاد

-

گز

شاهین شهر

جایگاه سپاهان پردیس کویر

031-45268400

کیلومتر10 اتوبان اصفهان / کاشان

شاهین شهر

جایگاه سیمین سپاهان جنوبی

-

اتوبان شهید کاظمی/کیلومتر 19 آزادراه کنارگذر غربی اصفهان - نجف آباد

شاهین شهر

جایگاه سیمین سپاهان شمالی

-

اتوبان شهید کاظمی/کیلومتر 19 آزادراه کنارگذر غربی اصفهان - نجف آباد

شاهین شهر

جایگاه موهبت شاهین شهر

031-45248090

شاهین شهر -  بلوار امام - جنب اداره برق

شاهین شهر

جایگاه شیرانی میمه

-

کیلومتر 6 جاده میمه دلیجان

شاهین شهر

جایگاه صادقیان

031-54348894

بادرود -  بلوار امامزاده آقا علی عباس

شاهین شهر

جایگاه صفائیان

031-54349025

جاده بادرود / کاشان- ورودی شهر بادرود

شاهین شهر

جایگاه صفوی سه

-

جاده اصفهان / تهران - سه راهی سُه

شاهین شهر

جایگاه قصائی

031-54223511

نطنز -  خیابان مصطفی خمینی

شاهین شهر

جایگاه آفتاب

031-54280045

کیلومتر 65 آزادراه راه اصفهان / کاشان

شاهین شهر

جایگاه معلم گز

031-45720030

گز -  بلوارمعلم

شاهین شهر

جایگاه CNG معینی

-

دولت اباد

شاهین شهر

جایگاه ملکا

031-45267480

شاهین شهر- گلدیس

شاهین شهر

جایگاه مورچه خورت

031-45642238

جاده اصفهان/تهران - بعداز مورچه خورت

شاهین شهر

جایگاه میلاد

031-45226737

شاهین شهر -بعداز فرمانداری

شاهین شهر

جایگاه CNG میمه

-

میمه

شاهین شهر

جایگاه میمه

031-45422428

میمه -  خیابان انقلاب - جنب شهرداری

شاهین شهر

جایگاه CNG نطنز

-

نطنز

شاهین شهر

جایگاه نوربخش

031-45482399

حبیب آباد - اول جاده کمشچه

شاهین شهر

جایگاه ورکان

-

اتوبان اصفهان / تهران - سه راهی گلپایگان

شاهین شهر

جایگاه افق وزوان

031-45424150

جاده اصفهان / تهران - شهر وزوان

شاهین شهر

جایگاه ولیعصر

031-95015855

ابتدای اتوبان اصفهان به سمت تهران

شاهین شهر

جایگاه چهلستون

031-36873937

روبروی پلیس راه اصفهان / تهران

شاهین شهر

فروشندگی تعاونی کامیونداران لای بید

-

شهر لایبید

شاهین شهر

جایگاه CNG شهرداری وزوان

-

وزوان

شاهین شهر

جایگاه عمادی

031-33801844

جاده دیسمان