ناحیه شهرضا

آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

ناحیه شهرضا :

شهرضا - خ شهید بهشتی - روبروی اداره پست

 

رئیس ناحیه شهرضا :

سید مرتضی موسوی زاده

تلفن مستقیم :

031-53223066

فکس :

031-53223067

 رئیس ناحیه شهرضا-950414ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

شهرضا

جایگاه امین دوست

031-53405018

جاده شهرضا - شیراز کیلومتر40 ، امین آباد

شهرضا

جایگاه جهانگیری

031-53333100

دهاقان- خ انقلاب

شهرضا

جایگاه حافظ

031-53504047

شهرضا- خ حافظ شرقی

شهرضا

جایگاه خادم الهدی

031-53287049

مجتمع کارگاهی امیرکبیرشهرضا-روبروی دادگستری

شهرضا

جایگاه CNG خانی

-

جاده اصفهان/شهرضا- روبروی شهرک سپهرآباد

شهرضا

جایگاه CNG  دهاقان

031-53338215

دهاقان

شهرضا

جایگاه سروستان

031-53280844

شهرضا- میدان فاطمیه- محله سروستان

شهرضا

جایگاه شفیعی

031-53223285

کیلومتر5جاده شهرضا/اصفهان

شهرضا

جایگاه شهدا

031-53238161

شهرضا-میدان شهدا-اول بلوار مدرس

شهرضا

جایگاه CNG شهرداری

031-53237200

شهرضا- خ گاز- جنب اداره گاز

شهرضا

جایگاه عباسپور دهاقان

031-53338217

دهاقان - بلوار انقلاب

شهرضا

جایگاه فلاردی

031-53513328

شهرضا-جاده کمربندی غرب شهر

شهرضا

جایگاه قائم

031-53549601

میدان امام - بلوار آیت ا... غفاری

شهرضا

جایگاه مولائی

031-53222030

شهرضا-بلوار شهید مطهری

شهرضا

جایگاه هونجان

031-53400193

شهرضا-روستای هونجان

شهرضا

جایگاه ولیعصر

031-53500160

شهرضا- خ پاسداران

شهرضا

جایگاه CNG پاسداران

031-53502009

شهرضا- خ پاسداران

شهرضا

فروشندگی رامشه

031-46555126

روستای رامشه

شهرضا

جایگاه رستو

031-53408517

کیلومتر17جاده شهرضا-آباده ، سمت چپ